600 færre helt ledige i juni

– Den registrerte arbeids­ledigheten fortsetter å falle. I juni ble det ytterligere 600 færre helt ledige, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Antallet som er helt arbeidsledige har falt markert så langt i år. Det er også positivt at bedringen er bredt basert over yrker og aldersgrupper, og at den har funnet sted i alle landets fylker, sier statsråden.

– Det er fortsatt en utfordring at antallet med særlig lange ledighetsperioder øker. Økte ressurser til NAV i revidert nasjonalbudsjett skal bidra til at denne gruppen får økt oppfølging i tiden framover, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Fakta om ledigheten i juni

  • Ved utgangen av juni var det registrert 71 482 helt ledige arbeidssøkere, 2,6 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg deltok 18 338 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak.
  • Den siste måneden, fra mai til juni, ble det 600 færre helt ledige, justert for normale sesongvariasjoner. I alle landets fylker er det nå færre helt ledige enn på samme tid i fjor.
  • Nær 13 000 av de helt ledige har nå vært arbeidssøkere ut over 1,5 år. Denne gruppen av langtidsledige har økt med 9 prosent det siste året. 

 

Til toppen