Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

700 flere helt ledige i august

- NAVs nye arbeidsmarkedsstatistikk for august viser at arbeidsledigheten øker, men økningen i NAV-tallene er langt mer moderat enn økningen som vises i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. - Regjeringen fører en politikk for å sikre arbeid, aktivitet og omstilling. Derfor har vi iverksatt tiltak gjennom Revidert nasjonalbudsjett og varslet flere nye tiltak for å få Norge trygt gjennom den omstillingsprosessen vi er inne i, sier statsråden.

11 000 flere sysselsatte

- Et positivt tegn er at antall sysselsatte fortsetter å øke. I følge AKU-tallene har det blitt 11 000 flere sysselsatte fra mars til juni. Det viser at det skapes arbeidsplasser også i en periode med omstillinger og svake konjunkturer, sier statsråden. 

Han peker på at ledighetstallene fra NAV viser et sammensatt bilde.

Olje- og gassrelaterte næringer

- Jeg registrerer at NAV-tallene og AKU-tallene spriker en del, spesielt knyttet til ungdomsledigheten. Vi ser også at ledigheten i stor grad er knyttet til olje- og gassrelaterte næringer. Enkelte fylker er hardere rammet, mens andre fylker har nedgang i ledighetstallene. Ifølge ledighetsstatistikken fra NAV går ledigheten ned i åtte fylker.

Alvorlig for dem som rammes

- Regjeringen tar den stigende ledigheten på største alvor. For dem som rammes av arbeidsledighet - eller som frykter for jobbene sine – oppleves situasjonen som alvorlig og kritisk. Men de kan føle seg trygge på at regjeringen gjør alt den kan for å dempe ledighetsveksten, avslutter arbeids- og sosialministeren.

Fakta:

  • Ved utgangen av august var det registrert 84 700 helt ledige. Det er 5800 flere enn på samme tid i fjor og 700 flere enn i forrige måned. 3,1 prosent ledighet, mot 2,9 prosent på samme tidspunkt i fjor.
  • Mye av økningen i arbeidsledigheten finner sted på Sør-Vestlandet og er knyttet til omstillingene i oljesektoren. Nær halvparten av fylkene har hatt fall i arbeidsledigheten siste år. Permitteringsomfanget øker, men fra et lavt nivå.
  • Tall fra Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), som ble publisert tidligere denne uka, viser en betydelig økning i ungdomsledigheten siste år. Tallene fra Nav viser derimot en liten nedgang blant dem under 25 år.  

 

Til toppen