Åpen yngelråte hos bier funnet i Vestfold

I forbindelse med overvåkningen av åpen yngelråte hos bier, ble det for første gang påvist smitte i en bigård i Vestfold.

Åpen yngelråte, som er en tarmsjukdom hos bienes yngel, ble høsten 2010 påvist i et omfang som man ikke har sett i Norge i den senere tid. Den første påvisningen på flere år ble gjort i Aust-Agder i august 2010, og i slutten av september hadde over 40 birøktere testet positivt.

Det har vært gjennomført aktiv bekjempelse og overvåkning av sjukdommen siden 2010. Testresultatene har vært lovende, med bare noen få påviste tilfeller årlig siden 2011. I 2014 har det hittil blitt påvist smitte hos fire birøktere, hvorav nå 1 i Vestfold. 

Til toppen