Brudd i lønnsoppgjøret i staten

Onsdag 30. april ca. kl. 16.00 ble det brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten. – Vi hadde håpet å komme til enighet gjennom forhandlinger, men det gikk ikke. Lønnsoppgjøret går nå til mekling, og vårt mål er komme til en løsning uten at det blir konflikt, sier Statens personaldirektør Merethe Foss.

LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne som forhandler med staten i årets hovedtariffoppgjør, brøt forhandlingene i dag. Nå går lønnsoppgjøret til mekling hos Riksmekler. Meklingen starter formelt mandag 5. mai, og skal være avsluttet innen 25. mai 2014 kl. 24.00.

- Alle parter i hele arbeidslivet var enige om konklusjonene i Holden-3 utvalget, om at frontfaget må danne norm også for lønnsoppgjørene i offentlig sektor. Nå har industrien og flere etterfølgende oppgjør kommet til enighet innenfor en ramme i tråd med hva konkurranseutsatt industri kan tåle. De krav som nå ble fremmet av de statsansattes organisasjoner lå imidlertid langt utenfor rammene av frontfaget. Ansatte i staten bør få en rimelig lønnsutvikling, men staten kan ikke være lønnsledende, sier Statens personaldirektør Merethe Foss. - Tallene som ble lagt frem av teknisk beregningsutvalg viser da også at statsansatte de siste ti årene har hatt en lønnsutvikling på linje med industrien, sier Foss.

Kontaktperson KMD, assisterende kommunikasjonssjef Frode Jacobsen, 99 52 34 95.

Til toppen