Difi-seminar: Hvordan få full effekt av IKT-investeringene

God porteføljestyring fører til bedre prioritering av tiltak og ressurser og gir økt gevinst for virksomhetene. Dette Difi-semiaret gir faglig påfyll til offentlige virksomheter som ønsker å høste gevinster av digitaliseringsarbeidet.

Nett-tv Nett-TV: Gevinstrealiseringsseminar

Se sendingen her

Se sendingen her

Difis årlige gevinstrealiseringsseminar arrangeres 16. desember i Oslo. Her vil skattedirektøren og rådmannen i Asker kommune fortelle om hvordan de jobber med porteføljestyring i stat og kommune, du vil få et innblikk i hvordan det jobbes med gevinstrealisering i Danmark og DFØ presenterer sin nye veileder i gevinstrealisering.

Prosjektveiviseren.no bør benyttes i planlegging, styring og gevinstrealisering av IKT-relaterte prosjekter. En felles modell er en god start for å jobbe systematisk med gevinstrealisering, men er selvfølgelig ikke nok. På dette seminaret vil Difi presentere en rekke andre relevante tiltak og virkemidler for offentlige virksomheter.

Program og mer om konferansen påmelding finner du på nettsidene til Difi.

Foredragsholdere:

  • Ekspedisjonssjef Jan Hjelle, Kommunal og moderniseringsdepartementet 
  • Skattedirektør Hans Christian Holte, Skatteetaten
  • Rådmann Lars Bjerke, Asker kommune
  • Seksjonssjef for Ministerienes Prosjektkontor Mads Nørgaard Jørgensen, Digitaliseringsstyrelsen Danmark
  • Avdelingsdirektør Roger Bjerke, Direktoratet for Økonomistyring
  • Seksjonsleder IKT-utvikling Geir Graff, Asker kommune
  • Seniorrådgiver Liv Dreierstad, Skattedirektoratet
  • Avdelingsdirektør Grete Orderud, Husbanken

 

Til toppen