E6-turen og budsjettet

Innlegg i Nordlys 1. november 2014

Sammen med FrP/H kollegaer i Samferdselsdepartementet kjørte jeg E6 i sommer. Fra Svinesund til Kirkenes i løpet av ni hektiske dager.

Sammen med FrP/H kollegaer i Samferdselsdepartementet kjørte jeg E6 i sommer. Fra Svinesund til Kirkenes i løpet av ni hektiske dager. Over 3000 km unnagjort - landets hovedvei fra nord til sør. Underveis møtte jeg næringslivet, innbyggere, lastebilsjåfører, NAF, Amcar, Statens vegvesen, politiet, tollere, lokalpolitikere og mange andre som engasjerer seg for bedre vei. Jeg besøkte havner, jernbanestasjoner, godsterminaler og annen sentral infrastruktur. Bilen var et rullende møterom, og langs veien fikk jeg sett og følt på gode og dårlige sider ved vår infrastruktur.

Turen var nyttig, og mange erfaringer ble tatt med inn i statsbudsjettet som nettopp er fremlagt. Planlegging og prosjektering av E6 Melhus - Trondheim iverksettes nå for fullt, og man kan se raskere fullføring enn hva de rødgrønne forespeilet. Tilsvarende gjelder E6 Kolomoen – Biri, i Hedmark og Oppland.

Vi må gjøre grep på Sørfoldtunnelene, Kvænangsfjellet og Tjernfjellet i Nord-Norge, og nå ligger det inne midler til å starte planlegging av dette. Bevilgningene til tunnelsikring foreslås mer enn doblet sammenlignet med Stoltenbergs budsjett for 2014. Bevilgningene til fylkesveier foreslås økt 67 prosent. Det blir gjort betydelige oppgraderinger på Ofotbanen og vedlikeholdssatsing på Nordlandsbanen. Vi tok toget mellom Fauske og Bodø, hvor det nå skal investeres i perrongutbedring med sikte på økt persontransport. Ny omkjøringsvei rundt Alta får midler til planlegging. Det er fjernet bomgjeld som vil spare bilistene og næringslivet i Nord Norge for minst to milliarder kroner i bompenger. Det vil bli investert i nye farleder for skipsfarten både i Tromsø, Bodø, Raftsundet, Tana og Hammerfest For å nevne noe.

Det er mye å gripe fatt i. Selv om vi nå for første gang på mange tiår begynner å redusere vedlikeholdsetterslepet på vei, så er det et langsiktig arbeid. Vi får ikke gjort alt på ett år, og flere av prosjektene vil ta flere år å gjennomføre. Men vi er i gang. Investeringer i infrastruktur vil styrke næringslivet og lokalmiljøene. Det kutter reisetid, transportkostnader og øker trafikksikkerheten.