Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Effektiviserer foredlingen

Tradisjonell planteforedling er en langsiktig og ressurskrevende virksomhet. Ny molekylær bioteknologi kan bidra til å effektivisere foredlingsarbeidet. Det er derfor et mål for Graminor å gjøre denne nye teknologien tilgjengelig for selskapet og arbeidet med utvikling av nye sorter. Målet er at de nye teknikkene skal kunne tas i bruk i alle selskapets foredlingsprogrammer.

Forskningssamarbeid med utlandetradisjonell planteforedling er en langsiktig og ressurskrevende virksomhet. Ny molekylær bioteknologi kan bidra til å effektivisere foredlingsarbeidet. Det er derfor et mål for Graminor å gjøre denne nye teknologien tilgjengelig for selskapet og arbeidet med utvikling av nye sorter. Målet er at de nye teknikkene skal kunne tas i bruk i alle selskapets foredlingsprogrammer.

Forskningssamarbeid med utlandet.
Forskningssamarbeid med utlandet. (Foto: Graminor)

Det går frem av en artikkel om forskning og teknologiutvikling som er gjengitt i Graminors årsberetning for 2013:

Graminor, der Landbruks- og matdepartementet er en av eierne, har som formål er å drive planteforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl (produsere frø som selges til såvareselskaper for videre oppformering og salg til sluttbrukere) for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale. Selskapet skal dessuten etablere samarbeid med utenlandske foredlere om planteforedling, sortsrepresentasjon, prebasisavl og markedsføring. Selskapet skal på denne måten arbeide for å skaffe et større marked for norske plantesorter og følgelig bedre muligheter for å øke inntjeningen.

Til toppen