Er det mulig å bygge hagedam av gamle tepper?

Av: Rannveig Skofteland, Den norske ambassaden i Bratislava

Elever fra barneskolen i Zilina i Slovakia har prøvd. Og det er fullt mulig! De har til og med fått støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. La oss fortelle deg hvorfor.

Enkelt fortalt handler det om å skape positive endringer i samfunnet gjennom å lære oppvoksende generasjoner og voksne om miljø og bærekraft.

Åtte naturhager er under etablering i skolegårder ulike steder i Slovakia. Barneskolen i Zilina er en av skolene som er involvert. Prosjektet gjennomføres av organisasjonen Zivica med støtte fra EØS-midlene.

Elevene har lært å dyrke grønnsaker, urter og frukt. Målsetningen er å lære gjennom praktisk arbeid, og å vise barna hvordan man kan være mer selvforsynt og miljøbevisst.

Lærere, elever og foreldre er direkte involvert i å planlegge, bygge og vedlikeholde naturhagene. Flere skoletimer blir flyttet ut i hagene, og elevene lærer geometri, kjemi, fysikk, biologi og andre fag ved hjelp av praktiske eksempler. Samarbeidet har også en positiv effekt på forholdene mellom skole, elever og foreldre, og styrker samholdet dem imellom.

     Se video: Elevenes musikkvideo

Mange skoler i Slovakia har naturtomt på skoleområdet, men svært få dem blir brukt i undervisningen.

Det er dette potensialet Zivica vil utnytte på best mulig måte. Erfaringene fra de åtte pilotskolene skal videreformidles til 100 andre skoler i Slovakia ved hjelp av en manual, internettside og seminarer for lærere og skoleledelse.

Norsk partner
Zivica har også etablert et samarbeid med FEE Norge (Foundation for Environmental Education). FEE har lang erfaring med å fremme utdanning for bærekraftig utvikling og bidrar med råd og veiledning i prosjektet.

Prosjektet startet i juli 2013, og pågår fram til januar 2015. Norge støtter prosjektet med rundt 550 000 kroner gjennom EØS-midlene.

Til toppen