Eriksson på EUs arbeids- og sosialministermøte i Aten

- Regjeringen legger stor vekt på å holde nær kontakt med våre partnere i EU. Dette er særlig viktig når det gjelder arbeidsmarkedet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.


Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i Aten sammen med politisk rådgiver Ulrikke Holmøy. Foto: Konstantinos Skenteris 


Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson deltok 29. – 30. april på EUs uformelle EPSCO-møte for arbeids- og sosialministre. Eriksson understreker viktigheten av å delta i slike fora:

- Det er en gyllen anledning både for erfaringsutveksling og for å fremme norske vurderinger og posisjoner, sier statsråden.

Fri bevegelighet

Norge er gjennom EØS-avtalen fullt integrert i det indre marked, hvor fri bevegelse av personer og arbeidstagere står helt sentralt. Avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EØS-området. Dette er utgangspunktet for departementets EØS-arbeid på arbeids- og sosialområdet.

Svart arbeid var tema

Eriksson sier at den frie bevegelsen av arbeidstagere kommer alle land til gode, også Norge:

- Det er viktig å sørge for at denne friheten til bevegelighet ikke leder til utvikling av grå økonomi eller utilbørlig utnyttelse av velferdssystemer i de ulike land.

Bekjempelsen av svart arbeid var blant temaene under Aten-møtet som også omfattet diskusjoner om hvordan landene i Europa skal hente seg inn etter den økonomiske krisen og skape nye arbeidsplasser. En vesentlig del av arbeidet for å komme ut av krisen innebærer arbeidsmarkedsreformer for å hindre langtidsledighet og øke yrkesdeltakelsen.

Det ble i tillegg diskutert hvilken rolle minstelønninger kan spille i de enkelte land for å fremme sysselsetting og sosial inkludering.

Til toppen