Et konstruktivt møte på veien til Paris

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ledet 30. april et møte i Brussel med de landene som ivrer mest for en ny, internasjonal klimaavtale. – Partene forlot møtet med en bedre forståelse av vårt felles mål, sier statsråd Sundtoft.

Det var bred deltakelse da de mest ambisiøse landene møttes i Brussel for å diskutere neste års klimatoppmøte i Paris. (Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen)

Hensikten med møtet var å få flest mulig land til å forplikte seg til å jobbe for en best mulig klimaavtale under klimatoppmøtet i Paris neste år. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var vert for møtet sammen med EUs kommissær for klimaspørsmål, Connie Hedegaard, og begge var fornøyd med at partene fikk diskutert ambisjonen de deler om en ambisiøs klimaavtale i Paris.

– Vi har noe tid til å handle, men den tiden renner ut, så det er viktig å bruke disse møtene til å diskutere hvordan vi kommer frem til en best mulig avtale, sier Sundtoft.

 

Bred deltakelse
Land som deltok på møtet var blant andre Colombia, Costa Rica, Tyskland, Storbritannia, Sverige, Gambia, Bangladesh, Marshalløyene og Etiopia. Sundtoft er opptatt av en inkluderende prosess der alle land deltar, og at de kommer frem til en avtale som bygger på et prinsipp om grønn vekst.

– Etter dette møtet har vi bedre innsikt i våre felles prioriteringer og en forståelse av at vi jobber videre med samme utgangspunkt, sier Sundtoft.

Også EUs kommissær for klimaspørsmål, Connie Hedegaard, kalte det «en veldig konstruktiv dag» da hun oppsummerte møtet.

Til toppen