Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Får elevene det de har krav på?

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer KS og lærerorganisasjonene med i arbeidet for å kartlegge om elevene i skolen får den undervisning de har krav på.

Får de det antall timer opplæring de har krav på i de ulike fagene etter opplæringsloven? Og – hvis de ikke får det – hvorfor ikke? 

– En grunnleggende forutsetning for gode faglige prestasjoner er at elevene får en likeverdig opplæring og den undervisningen de har krav på, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Bakgrunnen for å sette i gang kartleggingen er usikkerhet om elevene får det faglige innholdet de har rett til etter opplæringsloven. Både et tilsyn i 2008 og en kartlegging i 2010, viste at elevene ikke alltid får de timene de skal ha.

– Vi kan ikke slå oss til ro med at det er usikkerhet om elevene får den undervisningen de skal ha. For å være sikre på hvordan situasjonen er for elevene og at vi setter inn riktige tiltak, vil vi kartlegge dette sammen med alle relevante parter, både KS og lærerorganisasjonene, sier Røe Isaksen.

Elevene har rett til opplæring med kvalifiserte lærere og en undervisning med faglig innhold som er planlagt etter kompetansemålene i læreplanene for de ulike fagene. 

– Det er reist diskusjoner om dette i ulike sammenhenger. Det gjelder spesielt hva som skjer med det faglige innholdet for elever under avvikling av eksamen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tilsynet og utredningen viste også at skolene mener det er vanskelig når kravet til timetall møter de praktiske rammene for skolen. Derfor vil det også være viktig å kartlegge hvordan situasjonen er for skolene. Hva er det som legger rammene og hva er det som eventuelt hindrer at eleven ikke får det faglige innholdet og undervisningen de skal ha? 

– Vi vil ha et samarbeid for å finne løsninger som både sikrer elevene den undervisningen de har krav på, og samtidig sikrer at rammene og premissene for skolene blir ivaretatt og vurdert, sier Røe Isaksen.

KS og lærerorganisasjonene vil bli invitert til å delta i arbeidet med kartleggingen i løpet av høsten.

Fakta:
Tilsynet i 2008 viste at ingen fylkeskommuner hadde et forsvarlig system for å sørge for at elevene fikk det timetallet de skal ha. Avvikene skyldtes først og fremst at planleggingen var for dårlig. Det var ikke tatt høyde for avvikling av aktivitetsdager og eksamen.

Utredningen i 2010 viste at det var tydelige forskjeller på hvordan nasjonale myndigheter tolket regelverket og hvordan regelverket ble praktisert på skolene. Sentrale spørsmål var om timetallet skulle gjelde for den enkelte elev eller for elevene som gruppe, og om aktiviteter som ikke kan knyttes direkte til kompetansemål, kan regnes med i timetallet.

Til toppen