Fastsetter krav til fremtidens brønnbåtflåte

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler med krav til smittesikring for brønnbåter. Kravene vil bli innført gradvis. - Med det nye regelverket setter vi allerede nå krav til fremtidens norske havbruksnæring, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fra 1. januar 2016 vil det være krav til at alle brønnbåter skal ha posisjoneringsutstyr som gjør at det er mulig å se og logge båtenes posisjon/seilingsrute. Et slikt krav gjelder allerede i dag for mange fiskebåter. Fra samme tid vil det være et krav om at det om bord i brønnbåten skal finnes utstyr som kontinuerlig registrerer og logger ventilstilling, for å dokumentere om båten tar inn vann i transportbrønnen, slipper ut vann eller går med lukkede ventiler.

Fra 1. januar 2021 skal alle brønnbåter kunne desinfisere transportvannet. Ved transport av smolt skal inntaksvannet til transportbrønnen desinfiseres for å sikre at fisken ikke blir smittet under transporten. Ved transport av slaktefisk skal avløpsvannet fra transportbrønnen desinfiseres for å sikre at slaktefisken ikke smitter annen oppdrettsfisk langs transportruten. Brønnbåter som bare skal transportere settefisk eller stamfisk kan velge å ikke installere utstyr for behandling av transportvann, men da kan de bare godkjennes for lukket transport.

Nærings- og fiskeridepartementet vil følge opp disse kravene med å vurdere behov for ytterligere smittesikring knyttet til ventemerder ved slakterier.

Til toppen