Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Flere enn noen gang får tilbud om realfag og teknologi

Det er rekordmange tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. Det er også ny rekord i antall utsendte studietilbud totalt.

Det er rekordmange tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. Det er også ny rekord i antall utsendte studietilbud totalt.

 

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at om lag 98 900 er kvalifiserte for opptak til minst ett studium av de ca 119 000 som søkte. Totalt har 84 810 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass gjennom SO. Det er sendt ut 1 350 flere tilbud i år enn i fjor. Det er en økning på 1,7 prosent. 

- Det er veldig bra at så mange ønsker å ta høyere utdanning og at enda flere enn tidligere får oppfylt førstevalget sitt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Realfag og teknologi
Rekordmange søkere får tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. I alt 3 710 har fått tilbud om å starte på realfagsstudier. Det er en økning på rundt 8 prosent fra i fjor. Til bachelorstudiet i teknologi er økningen også på nærmere 8 prosent, sammenliknet med fjoråret. I løpet av de fire siste årene har det vært om lag 40 prosents økning i hovedopptaket til disse programmene. I tillegg kommer opptaket som skjer lokalt gjennom særskilte ordninger.  Opptaket til masterstudier i teknologi (sivilingeniør) er omtrent som i fjor, men det var flere søkere i år. Det betyr at konkurransen om studieplassene er skjerpet. 

-  Vi har behov for mange dyktige og kreative teknologer og realfagskandidater i årene framover. Disse kan bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer, som for eksempel å skape nye miljøarbeidsplasser, sier Røe Isaksen.

 

Barnehage- og lærerutdanningene
Opptakene for alle lærerutdanninger er stabilt sammenliknet med fjoråret. Til barnehagelærerutdanningen er det flere førstevalgssøkere enn i fjor, og det er sendt ut tilbud om studieplass til 3 244 søkere. Til sammen har 3 556 søkere fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 og trinn 5-10.
5-årig lektorutdanning har hatt en økning i både søkning og opptak i flere år. I år har hele 12 prosent flere fått tilbud om studieplass sammenliknet med fjoråret, og antallet som får tilbud om plass på lektorutdanning er doblet de siste seks årene.  

-  Økningen i lektorutdanningen lover godt med tanke på regjeringens innføring av femårig master for lærerutdanningene, sier Røe Isaksen.

 

Helse- og sosialfagutdanninger
Det er fortsatt god tilstrømning til helse- og sosialfagutdanningene. Totalt er det sendt ut om lag 15 680 mot 15 300 studietilbud i 2013. Det vil si at det er sendt ut om lag 380 flere tilbud i år enn i fjor. Da søkertallene ble kjent i april, hadde omtrent 1000 flere enn i fjor søkt opptak til sykepleierutdanning. Opptakstallene viser at det er gitt tilbud om studieplass til omtrent like mange i år som i fjor. Det innebærer at konkurransen som å komme inn også på sykepleierutdanningen er skjerpet. 

-  Jeg er godt fornøyd med at så mange ønsker å utdanne seg til yrker som er grunnleggende for vårt velferdssamfunn og som det er stort behov for i årene framover, sier statsråden.

 

Ledige studieplasser
Foreløpig står om lag 14 080 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er 300 flere enn i fjor. 

Erfaringen fra tidligere år tilsier at mange av de kvalifiserte søkerne som i øyeblikket står uten studieplass, kan regne med å få tilbud om plass, men kanskje på et annet studiested enn der de opprinnelig har søkt. 

Interesserte søkere kan orientere seg om hvilke tilbud som finnes på Samordna opptaks nettportal ”Ledige studieplasser”, fra og med lørdag 19. juli kl 0900. Første anledning til å søke er på samme nettsted fra og med søndag 20. juli klokken 09.00. 

- Jeg oppfordrer søkere uten et studietilbud til å sjekke nettportalen. Der vil det også i år være mange spennende tilbud. Da gjelder det å være raskt ute ettersom det er førstemann til mølla som gjelder, sier Røe Isaksen. 

For mer informasjon om opptaket gjennom SO: www.samordnaopptak.no

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med kommende mattelærer Hanne Merli, kommende byggingeniør Simen Anthony Fallaas (begge starter på HiOA) og rektor Kari Toverud Jensen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Høgskolen i Oslo og Akershus i dag for å snakke om søkertallene til høyere utdanning. Her sammen med kommende mattelærer Hanne Merli, kommende byggingeniør Simen Anthony Fallaas (begge starter på HiOA) og rektor Kari Toverud Jensen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (HiOA)
Til toppen