Flere forskere i Norge enn noensinne

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler for 2014 viser at det aldri har vært flere forskere i Norge, og at det har blitt 12 000 flere forskere i Norge siden 2001.

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler tar for seg utviklingen i norsk forskning og ved norske universiteter og høyskoler. 

Onsdag 7. mai la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler. Rapportene tar for seg utviklingen i norsk forskning og ved norske universiteter og høyskoler. 

Forskningsbarometeret viser at Norge er svært attraktivt for utenlandske forskere. De siste ti årene har det blitt 50 prosent flere utenlandske forskere ved universiteter og høyskoler. Og hele 96 prosent flere i næringslivet. 

–Vi har grunn til å tro at dette er en god tilbakemelding til norske forskningsmiljøer. Norge trenger gode utenlandske forskere. Nå må vi sørge for at flest mulig ønsker å bli, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Han er likevel bekymret for kvaliteten på norsk forskning. Norske forskningsartikler brukes for eksempel langt mindre enn artikler fra svenske og danske institusjoner. 

-Det er bekymringsverdig når forskningsbarometeret viser at det ikke på noe fagområde hevder en norsk institusjon seg som ledende i Norden.
Dette er et av flere eksempler på at vi ikke når helt opp når det konkurreres på kvalitet, sier Røe Isaksen. 

Tilstandsrapporten for universiteter og høyskoler viser at selv om mye er bra ved norske universiteter og høyskoler, har vi også store utfordringer. De store universitetene klarer ikke å hevde seg opp mot de beste skandinaviske institusjonene. 

– Dette understreker behovet for en Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Om vi skal lykkes med å hevde oss blant de aller fremste, må vi konsentrere satsingen vår om de områdene, sier Røe Isaksen.

Tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten viser at selv om mye er bra ved norske universiteter og høyskoler, har vi også store utfordringer. Særlig er situasjonen krevende ved en del mindre institusjoner.  

- De sliter med å tiltrekke seg studenter, forskningen har begrenset betydning og de innhenter lite finansiering fra Forskningsrådet, EU og næringslivet. Tilstandsrapporten viser behovet for en grundig gjennomgang av strukturen av universiteter og høyskoler slik at vi kan være trygge på at studietilbud over hele landet er forankret i robuste fagmiljøer, sier Røe Isaksen.

Start Nett-TV-sending
Start Nett-TV-sending (regjeringen.no)
Til toppen