Revidert nasjonalbudsjett 2014

Flere personer uten lovlig opphold skal tvangsutsendes

Regjeringen foreslår å øke antall tvangsutsendelser av utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Samtidig intensiveres innsatsen for å returnere utlendinger med tilknytning til det åpne rusmiljøet i Oslo.

– Regjeringen prioriterer arbeidet med å returnere utlendinger uten lovlig opphold. Det er allerede lagt opp til rekordmange returer i år, men oppdaterte prognoser viser at det er rom for enda flere. Derfor vil vi øke måltallet på politiets tvangsreturer med ytterligere 400 i år, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 17,5 millioner kroner slik at måltallet for tvangsreturer øker fra minst 6 700 til minst 7 100. Det er først og fremst bort- og utviste utlendinger som skal prioriteres. Statistikken for 2013 viser at over 50 prosent av utlendingene i denne kategorien har blitt ilagt en straffereaksjon i Norge.

En særlig innsats skal legges ned for å returnere utlendinger uten lovlig opphold som begår åpenlys kriminalitet. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 10 millioner kroner for å forsterke innsatsen med å følge opp utlendinger som pågripes i det åpne rusmiljøet.

– Oslo politidistrikt har inngått et samarbeid med Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet (UDI) for å følge opp utlendinger som pågripes i tilknytning til det åpne rusmiljøet. Målet er å sørge for rask pådømmelse, soning og uttransport av de mest aktive kriminelle. Det vil føre til økt trygghet for innbyggerne i Oslo, sier Anundsen.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett her

Til toppen