Flyplassdriften på Bodø lufthavn overføres til Avinor AS

Ansvaret for flyplassdriften på Bodø lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor AS innen 1. august 2016. Det har Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet bestemt. - Regjeringen er opptatt av at flyplassdriften på Bodø lufthavn overføres på en måte som tilrettelegger for kontinuerlig drift fram til Avinors overtagelse, sier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

Ansvaret for flyplassdriften på Bodø lufthavn skal overføres fra Forsvaret til Avinor AS innen 1. august 2016. Det har Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet bestemt. - Regjeringen er opptatt av at flyplassdriften på Bodø lufthavn overføres på en måte som tilrettelegger for kontinuerlig drift fram til Avinors overtagelse, sier statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet.

Grunnen er stortingsvedtaket fra 2012 om at det skal etableres én hovedbase for kampfly på Ørland, og at Forsvarets hovedflystasjon i Bodø legges ned. Derfor har Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet gitt Forsvaret og Avinor i oppdrag å utarbeide en felles plan for hvordan de to skal samarbeide om overføringen av driftsansvaret innen 1. august 2016. 

God og langsiktig løsning
- Målet med overføringen av driftsansvaret til Avinor er en god, langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø som sikrer effektiv luftfartsdrift til gode for lokalbefolkning og kommunikasjon mellom landsdelene. Dette forutsetter tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til flyplassdrift i hele perioden. Det må derfor skapes trygghet for personellet, slik at man beholder nødvendig kompetanse og kapasitet. For å sikre forutsigbarhet for både personell og Bodø-regionen, er det viktig at vi får klargjort denne prosessen i god tid før 1. august 2016, sier statssekretær Aarset.

- Forsvarssektoren og Avinor skal samarbeide for å finne gode løsninger som ivaretar de ansattes rettigheter på en god måte, og som er i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk, sier statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

Overføringen av ansvaret for flyplassdriften fra Forsvaret til Avinor vil ikke påvirke Forsvarets operative leveranser, heller ikke QRA-kampflyberedskapen som skal videreføres i Bodø så lenge F-16 skal ha denne rollen.

Avinor – en naturlig arvtaker
Drift av sivil flyplassdrift er utenfor Forsvarets kjernevirksomhet. Avinor er derimot forpliktet til å drive et landsomfattende nett av lufthavner for den sivile luftfarten. Samtidig har Avinor ansvar for flysikringstjenester til både den sivile og militære luftfarten. Når Forsvarets aktiviteter gradvis reduseres fram mot utfasingen av dagens flåte av F-16-fly, er det derfor naturlig at Avinor tar over driften ved Bodø lufthavn.


For flere opplysninger - se:

  • Brev av 30. september 2014 fra Samferdselsdepartementet til Avinor AS (pdf)

For mer informasjon - ta kontakt via:

  • Pressevakten i Samferdselsdepartementet, tlf.: 919 14 777 (hverdager kl. 08-16)

 

Til toppen