Forsknings- og utredningsoppdrag: Oversikt og analyse av frivillig sektors inntekter og finansieringskilder fra private aktører

Kulturdepartementet skal igangsette et nytt forsknings- og utredningsoppdrag om Frivillig sektors inntekts- og finansieringskilder knyttet til private aktører.

Formålet med oppdraget er å øke og utvikle kunnskapen om frivillig sektors inntekter og finansieringskilder og få et oversiktsbilde av sektorens inntekter og andre ressurser fra private aktører. Hva er omfanget og utviklingen innen dette området, hvilke inntektsstrategier har frivillig sektor overfor disse aktørene, og i hvilken grad og på hvilken måte påvirkes organisasjonene av inntekter og andre finansieringer fra private aktører?

Oppdraget er kunngjort på Doffin. 

Til toppen