Forslag til endring av lov om elsertifikater på høring

I dag sender Olje- og energidepartementet et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring.

I dag sender Olje- og energidepartementet et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. Høringsnotatet innholder fire hovedelementer:

  • Utvidelse av overgangsordningen
  • Fritak for elsertifikatplikten for raffinerier
  • Endring av elsertifikatkvoter
  • Tiltak for å avlaste risikoen i prosjekter med planlagt oppstart i 2020

En utvidelse av overgangsordningen innebærer at eiere av vannkraftverk med installert effekt under 10 megawatt (MW), som har hatt byggestart etter 1. januar 2004, vil kunne få elsertifikater. Les pressemelding om saken her.

Raffineriene er i dag pålagt å kjøpe elsertifikater tilsvarende en bestemt andel av kraftforbruk. Departementet forslår at raffineriene ikke lenger pålegges denne plikten. Les pressemelding om saken her.

Elsertifikatkvotene er fastsatt hvert år frem til 2035 og angir hvor mange elsertifikater de som er pålagt å kjøpe elsertifikater må kjøpe. Elsertifikatkvotene er fastsatt med bakgrunn i at Norge har et felles mål med Sverige om å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra 2012 til 2020. Bakgrunnen for endringen av elsertifikatkvotene er utvidelsen av overgangsordningen, fritak for elsertifikatplikten for raffinerier, samt at kraftforbruket som ligger til grunn for fastsettelse av elsertifikatkvotene har vært, og er fremover forventet, å bli høyere enn tidligere antatt.

For å avlaste risikoen i prosjekter med planlagt oppstart i 2020 foreslår departementet en oppmykning i elsertifikatordningen. Departementet vurderer to alternativer. Begge alternativene innebærer at fristen forlenges med en begrenset periode. Departementet ønsker aktørenes syn på forslaget. Les pressemelding om saken her.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 26,4 TWh i 2020. Det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet er regulert i avtale av 29. juni 2011 om et felles marked for elsertifikater. Avtalen fastsetter at det skal gjennomføres en kontrollstasjon innen utgangen av 2015. En kontrollstasjon innebærer utredninger og drøftelser mellom landene om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater. 

Les høringsnotatet her.

Til toppen