Forsterker samarbeidet om dyrehelse

FAO og OIE (Verdens organisasjon for dyrehelse) trapper opp sitt samarbeid om bekjempelse av sykdommer som rabies, munn- og klovsyke og kvegpest. I samarbeid med WHO (Verdens helseorganisasjon), skal de to organisasjonene overvåke og sikre en ansvarlig bruk av veterinærmedisiner.

FAO og OIE (Verdens organisasjon for dyrehelse) trapper opp sitt samarbeid om bekjempelse av sykdommer som rabies, munn- og klovsyke og kvegpest. I samarbeid med WHO (Verdens helseorganisasjon), skal de to organisasjonene overvåke og sikre en ansvarlig bruk av veterinærmedisiner. 

De to organisasjonene, FAO og OIE, har allerede gjort flere felles initiativ, blant annet FAO/OIE Crisis Management Centre – Animal Health, som bidrar med rask respons ved dyresykdomskriser. Sammen med WHO vil de jobbe for å styrke nasjonale veterinærsystemer. 

Klimaendringer representerer en økende trussel for dyrehelse og dyrehelse har igjen betydning for verdens matvaresikkerhet. Derfor er også klimaendringer en stor bekymring som det må samarbeides om.

Ku på beit i karrig åker
FAO og OIE (Verdens organisasjon for dyrehelse) trapper opp sitt samarbeid om bekjempelse av sykdommer som rabies, munn- og klovsyke og kvegpest. (Foto: LMD)
Til toppen