Fossen og Bøen konstituerte som politimestre

I statsråd i dag ble seniorrådgiver Christine Fossen og politiinspektør Olav Ingar Bøen konstituerte som politimestre i henholdsvis Vestfold politidistrikt og Sunnmøre politidistrikt.

Sett i sammenheng med oppfølgingen av politianalysen, har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at politimestre bør konstitueres inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.  Bakgrunnen for beslutningen er at dersom oppfølgingen av politianalysen skulle resultere i en reduksjon i antall politidistrikter, ønsker man ikke å ende i en situasjon med et antall overtallige politimestre.

Christine Fossen som er utdannet jurist fra 1989. Hun har lang og variert erfaring fra politiet. Fra 2002 til 2013 var hun politimester i Søndre Buskerud politidistrikt.

Fra mars 2013 til september 2014 har Fossen hatt stilling som Head of Mission, TIPH (Temporary International Presence in Hebron). Siden september i år har hun arbeidet i Politidirektoratet som seniorrådgiver.

 

Ingar Olav Bøen har Politiskolen fra 1982, og er utdannet jurist fra 1988. I tillegg til lang erfaring fra politiet, har Bøen vært dommerfullmektig i Ålesund byrett og statsadvokat i

Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane. Siden 1997 har han arbeidet som politiinspektør i Sunnmøre politidistrikt og vært politimesterens faste stedfortreder. Siden september 2014 har Bøen vært konstituert av departementet som politimester i Sunnmøre politidistrikt.

Fossen og Bøen tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

 

 

 

 

Til toppen