Freder historiske kunnskapsbygg

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utdanningsinstitusjonenes historie er grundig dokumentert gjennom Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet. Nå blir 40 anlegg landet rund fredet.

En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner blant annet grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.

- Det er noen av våre aller flotteste bygninger som i dag blir fredet. Med fredningen sikrer vi at anleggene blir tatt godt vare på. Bygningene skal fortsatt være i aktiv bruk som kunnskapsinstitusjoner, sier riksantikvar Jørn Holme.

Det er Riksantikvaren og Klima- og miljøverndepartementet som er ansarlig for prosjektet "Statens kulturhistoriske eiendommer".

Sentrale bygninger ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, NTNU i Trondheim og Universitetet i Tromsø, og mange viktige høgskolebygg er blant kulturminnene som blir fredet.

Les mer om saken og se liste over alle bygg her