Godkjenningsordning for Inn på tunet-gårder

Skjerven gård er første godkjente Inn på tunet-gård i Oslo gjennom matmerks godkjenningsordning. Per i dag er 343 gårder godkjent som Inn på tunet-gårder i hele Norge.

Fra 2014 skal alle som vil kalle seg Inn på tunet-gård gå gjennom en godkjenning via Matmerk. Til nå er 343 gårder godkjent og 200 gårder under godkjenning hos Matmerk, som har ansvaret for ordningen. Bakgrunnen for godkjenningsordningen er å skape tillit og trygghet til tjenestene gjennom kvalitetssikring av tjenestetilbudene 

Skjerven gård første godkjente Inn på tunet-gård i Oslo

Nå har også Oslo fått sin første godkjente Inn på tunet-gård. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug overrakte 21. oktober godkjenningsbevis for Inn på tunet til Tori og Jon Ivar Bakke på Skjerven gård i Oslo.   

Se video fra overrekkelsen av godkjenningsbevis til Skjerven Gård
 

Inn på tunet

Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Inn på tunet er en ”beskyttet betegnelse” på gårder som er godkjent og kvalitetssikret gjennom en egen godkjenningsordning for Inn på tunet som ble innført i 2013. Tjenestene tilbys gjennom kommunene, NAV, Bufetat, kriminalomsorgen, flyktningtjenesten m.fl. som kjøper tjenestene fra godkjente tilbydere på gårdsbruk. Arbeid og aktiviteter på gården gir en mer meningsfull hverdag og bidrar til å øke livskvaliteten hos brukerne.  

Overrekkelse av sertifiseringsbevis for Inn på Tunet til Skjerven gård.
Landbruks- og matminister Listhaug på gårdsbesøk på Skjerven gård i Maridalen. Skjerven gård har dagtilbud for hjemmeboende demente. Overrekkelse av godkjenningsbevis for Inn på Tunet til Skjerven gård. (Foto: LMD)
Til toppen