Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godt resultat i Trøndelag

Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012. Årets resultat er det beste på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk. Størst inntektsøkning hadde brukene med ensidig kornproduksjon og brukene med kombinert korn-/griseproduksjon.

Bøndene i Trøndelag hadde i gjennomsnitt 295 000 kr per årsverk som vederlag til alt arbeid og egenkapital i 2012. Dette er en økning på 63 900 kr i forhold til 2011. For alle driftsformene som er med i driftsgranskingene i Trøndelag er årets resultat det beste i siste 5 års periode når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk.

Større kornavlinger, større mengde omsatt melk, bedre melkepris, bedre priser på kjøtt og høyere tilskudd bidro til økningen i produksjonsinntektene. Høyere kraftfôrkostnader, gjødselkostnader, maskinleie og drivstoffkostnader bidro mest til kostnadsøkningen.

Gris
Trønderske bønder økte sine produksjonsinntekter i 2012, det er det beste resultatet på fem år når det gjelder familiens arbeidsfortjeneste per årsverk. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen