Gratulerer Bergen med tildeling av Sykkel-VM i 2017

Kulturminister Thorhild Widvey gratulerer Bergen som i dag har blitt tildelt Sykkel-VM i 2017.

-  Dette blir et stort og spennende arrangement. Regjeringen ønsker å bidra til at Norge kan være vertsnasjon for internasjonale mesterskap. Et Sykkel-VM på norsk jord vil skape glede, begeistring og entusiasme over hele landet. Jeg er glad for at Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Norges Cykleforbund har vunnet fram med søknaden overfor Det internasjonale sykkelforbundet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Stortinget ga før sommeren støtte til regjeringens forslag å bevilge 30 millioner  kroner dersom Bergen ble valgt ut som arrangør av Sykkel-VM 2017.

Bevilgningen skal dekke mesterskapets behov for midlertidige vei-, sikkerhets- og kollektivtiltak som følge av at mesterskapet vil bruke det eksisterende veinettet. Bevilgningen skal også dekke politiets merkostnader i forbindelse med stenging/regulering av løypetraseene under gjennomføring av rittene.

Til toppen