Havne- og farvannsloven: Invitasjon til innspillskonferanse

Regjeringen vil modernisere og revidere havne- og farvannsloven, og inviterer til innspillskonferanse på Gardermoen 21. januar 2015 kl.10.00.

Samferdselsdepartementet ønsker erfaringer og synspunkter fra brukerne:

  • Er loven et godt verktøy for havnene som logistikknutepunkt?
  • Bidrar loven til at sjøtransporten er effektiv og trygg?
  • Gir loven det nødvendige handlingsrommet for at sjøtransporten med sitt miljøfortrinn skal hevde seg i konkurransen med andre transportformer?

Regjeringens nasjonale havnestrategi vil også bli presentert på konferansen.  Påmelding til konferansen sendes anita.christoffersen@sd.dep.no innen 15. desember 2014. Velkommen!

For flere detaljer - se invitasjonsbrev (pdf)

Til toppen