Holdt innlegg om petroleumsforskning

Statssekretær Kåre Fostervold innledet onsdag på et seminar om petroleumsforskning i regi av Norges Forskningsråd. Seminaret var en del av konferansen og olje-messa Offshore Northern Seas (ONS).

Statssekretær Kåre Fostervold innledet onsdag på et seminar om petroleumsforskning i regi av Norges Forskningsråd. Seminaret var en del av konferansen og olje-messa Offshore Northern Seas (ONS).
 
- Petroleumsforskning skal bidra til verdiskaping i form av blant annet økt utvinning, bedre ressursutnyttelse og en konkurransedyktig industri. Samtidig skal vi også ivareta hensynet til miljø og sikkerhet, sier statssekretær Fostervold.
 
Han understreket nødvendigheten av samarbeid mellom offentlige myndigheter, akademia, operatørene og industrien for å oppnå innovasjon og teknologisk utvikling. Fostervold trakk også fram rollen til Norges Forskningsråd.
 
- Det er ingen tvil om at skaperkraft og innovasjon blomstrer i petroleumssektoren. Forskningsrådet har gjennom både Demo 2000 og PETROMAKS støttet prosjekter som har blitt teknologisk banebrytende, sier Fostervold.
 
I tillegg til Fostervold innledet også divisjonsdirektør i Forskningsrådet, Fridtjof Unander, og Mariann Dallan fra Oljedirektoratet.
 
DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.
 
Petromaks-programmet skal med kunnskaps- og næringsutvikling bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Statssekretær Kåre Fostervold holdt innlegg om petroleumsforskning under ONS (Bae/OED)
Til toppen