Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

IEAs nye markedsutsikter for olje og gass frem til 2019

Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterer i dag nye rapporter for olje- og gassmarkedene for de neste fem årene. Dette skjedde på Olje- og energidepartementets seminar i Oslo.

Det internasjonale energibyrået (IEA) presenterte i dag nye rapporter for olje- og gassmarkedene for de neste fem årene. Dette skjedde på Olje- og energidepartementets seminar i Oslo.

- En av de store endringene i oljemarkedet de siste årene har vært økt produksjon fra Nord-Amerika. Samtidig peker Det internasjonale energibyrået (IEA) på at oljeprisen har holdt seg høy, som følge av politiske hendelser og konflikter som har redusert eksport fra Midt-Østen og Nord-Afrika. Veksten i oljeforbruk kommer spesielt i Asia, mens den globale veksten vil svekkes. IEA har lagt til grunn at Irak vil ha høyest vekst i OPEC-produksjon. Uroen i Irak viser igjen hvordan politiske hendelser virker inn på markedet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

IEA publiserte i går sin Medium-Term Oil Market Report 2014, og over 5-årsperioden frem til 2019 venter IEA i snitt en årlig vekst i oljeetterspørselen på 1,3 prosent. Høye oljepriser, energieffektivisering og miljøhensyn vil etter hvert redusere etterspørselsveksten. IEA mener likevel at det vil gå mange år før man når toppen i global oljeetterspørsel (”peak demand”). I den nye rapporten blir det også anslått at OPEC vil ha problemer med å øke produksjonskapasiteten de neste 5 årene. 

- IEA ser ingen økning i det europeiske gassforbruket de neste fem årene, men en nedgang i gassproduksjonen i EU-området gir et fortsatt godt marked for norsk gass. Norge og Russland er de største gassprodusentene i Europa, og Norge vil alltid være en stabil leverandør av gass til det europeiske markedet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

IEAs Medium-Term Gas Market Report 2014 ble publisert sist tirsdag, og i motsetning til i Europa, anslår IEA at "gullalderen" for gass i Nord-Amerika fortsetter, og vil spre seg videre til Kina over de neste fem årene. IEA anslår en nær dobling av kinesisk gassetterspørsel frem mot 2019, noe som i stor grad vil kompensere for lavere vekst i andre deler av verden. Samlet sett forventes gassetterspørselen å vokse med 2,2 pst. p.a. i 2013-2019.

Les presentasjonene her:

Presentasjon av IEAs gassmarkedsrapport

Presentasjon av IEAs oljemarkedsrapport

Lenker til IEAs pressemeldinger:

IEAs oljerapport

IEAs gassrapport

 

Laszlo Varro, leder for IEAs gass-, kull og kraftmarkedsdivisjon, presenterte gassmarkedsrapporten (foto: EBM / OED).

 

 

Antoine Halff som leder IEAs Oljemarkedsdivisjon presenterte oljemarkedsrapporten (foto: EBM / OED).

 

Til toppen