Innledet på Desemberkonferansen i Kristiansund

Olje- og energiminister Tord Lien innledet torsdag på Desemberkonferansen i Kristiansund. I innlegget sitt la han vekt på næringens betydning globalt, nasjonalt og lokalt. Han tok også opp ulike utfordringer bransjen står ovenfor.

- Suksessen vi har opplevd så langt, har ikke kommet av seg selv. Suksessen i framtiden vil heller ikke komme av seg selv.Vi skal fortsette å gjøre det vi har gjort godt – også på veien videre. Det vil kreve hardt arbeid fra alle involverte – i hele industrien. Fra myndighetenes side betyr det stabile rammebetingelser, og attraktive arealer. Vi er alle i samme båt når vi ønsker at dette eventyret skal fortsette i lang tid fremover, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråden tok også opp betydningen olje- og gassindustrien har hatt for regionen og Kristiansund by.

- Dette er en by som alltid har levd av havet, og byens puls kan måles i havneområdet. Dette har ikke endret seg. Det som derimot har endret seg, er at det nå utvilsomt er flere supplybåter enn det er hvite klippfiskbrygger. Jeg har også lyst til å takke Kristiansund-ordfører Øyen for å være klar og tydelig og snakket opp byen sin og petroleumsnæringen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I etterkant av innlegget deltok også statsråden på en debatt med lederen i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, og direktør i NUPI, Ulf Sverdrup.

Desemberkonferansen er en viktig møteplass for aktørene i olje- og gassindustrien i Midt-Norge, for myndigheter og for Kristiansund by, med vekt på aktiviteten i Norskehavet.

Olje- og energiminister Tord Lien innledet under Desemberkonferansen i Kristiansund. (Jan Magne Bae / OED)

 

Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) i debatt med APs Gahr Støre (t.h.) under Desemberkonferansen i Kristiansund. (Jan Magne Bae / OED)
Til toppen