Klimarapport levert FN

Norges sjette hovedrapport under FNs klimakonvensjon (National Communication) og Norges første Biennial report er levert til FNs klimasekretariat. Rapportene inneholder informasjon om hvordan Norge oppfyller våre klimaforpliktelser under konvensjonen. National Communication leveres hvert fjerde år, mens Biennial report skal leveres hvert andre år.

Norges sjette hovedrapport under FNs klimakonvensjon (National Communication) og Norges første Biennial report er levert til FNs klimasekretariat. Rapportene inneholder informasjon om hvordan Norge oppfyller våre klimaforpliktelser under konvensjonen. National Communication leveres hvert fjerde år, mens  Biennial report skal leveres hvert andre år. 

- Internasjonal rapportering er et viktig område for Norge. Vi arbeider for en ambisiøs global klimaavtale. Da er det nødvendig med god rapportering om utslippsutvikling, om iverksatte og planlagte klimatiltak både i i-land og u-land, samt kunnskap om effekten av ulike tiltak og virkemidler, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Rapporten gir en bred oversikt over Norges klimapolitikk, våre internasjonale forpliktelser, nasjonale virkemidler og aktiviteter vi deltar i internasjonalt som skal bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med togradersmålet. Rapporten inneholder også informasjon om ulike klimaforsknings- og overvåkningsprogrammer som Norge har iverksatt eller deltar i. Videre inneholder rapporten informasjon om konsekvensene av klimaendringer i Norge og i Arktis.  

- Åpenhet og innsikt om utslippsutvikling og virkemiddelutvikling er nødvendig for fremdrift i klimaforhandlingene. Det gjør det lettere å få på plass gode internasjonale avtaleløsninger med bindende utslippsforpliktelser som er tilpasset de ulike landenes utslippsutvikling og utviklingsnivå, avslutter Sundtoft.

Les rapporten

Til toppen