Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kriminalitet må bekjempes med samarbeid

Statssekretær Hans J. Røsjorde deltok nylig på ministermøte i anledning Interpols generalforsamling. I år er det 100 år siden organisasjonens første generalforsamling, og anledningen ble markert med å samle justis- og innenriksministre fra hele verden.


Hans J. Røsjorde på talerstolen på Interpols generalforsamling. (Foto: Politiet) 
 

Statssekretær Hans J. Røsjorde deltok nylig på ministermøte i anledning Interpols generalforsamling. I år er det 100 år siden organisasjonens første generalforsamling, og anledningen ble markert med å samle justis- og innenriksministre fra hele verden. 

Temaet for møtet var fremtidens strategier og tiltak mot kriminalitet, som Interpol har satt på dagsorden gjennom sin kampanje Turn Back Crime. 

Røsjorde holdt et innlegg hvor han særlig pekte på behovet for at moderne kriminalitet bare kan møtes på en effektiv måte ved å forsterke samarbeidet mellom politiet og alle aktuelle offentlige kontrollorganer samt representanter for privat sektor. Han understreket at bare en slik flerfaglig tilnærming og samvirke kan gi ønskede resultater. Tiden er forbi da politiet alene kan håndtere forebygging og oppklaring av alvorlig kriminalitet. 

Blant eksemplene fra Norge var den såkalte LIME-saken, hvor han orienterte om det brede samarbeidet som nå er iverksatt i etterforskningen. Han trakk også frem viktigheten av at politiet samarbeider tett med kommunene, ikke minst for å kunne møte radikalisering i utsatte ungdomsmiljøer. Samordningsorganet mot organisert kriminalitet er et annet eksempel Røsjorde viste til. Dette samarbeidet innad i politiet skal også jevnlig konsultere næringslivets relevante organer. 

Les mer om generalforsamlingen hos Interpol

Hans J. Røsjordes innlegg (pdf)

Kampanjen Turn Back Crime 

  

Til toppen