Kroatiske domstoler blir mer effektive med EØS-midler

EØS-midlene

Om sommeren er det så varmt at de ansatte må ta siesta. Om vinteren når ikke innetemperaturen mer enn 15 grader før el-anlegget bryter sammen. Ikke rart da at det hoper seg opp med saker ved domstolen i Karlovac.

– Under slike forhold er det ikke mulig å motivere staben til å arbeide enda hardere for å gjøre noe med den lange ventetiden, sier Tomislav Maras som er leder av byretten i Karlovac.

Et utdatert elektrisk anlegg fra 1970-årene og mangel på kjøleanlegg er ikke de eneste grunnene til at det tar lang tid å få saker opp for retten. Mangel på kontorplasser er også en utfordring.

– Vi har et mål om at ingen saker skal ligge mer enn tre år. For over 30 prosent av sakene når vi ikke dette målet i dag, sier Ivan Perkovic som leder distriktsdomstolen i Karlovac som holder til i den samme bygningen.

Så lang saksbehandlingstid er en trussel mot folks rettssikkerhet, men også forutsigbarheten for kroatiske og utenlandske bedrifter som har uavklarte rettstvister hengende over seg.

Kroatiske myndigheter har selv sett at det ikke lenger kan fortsette slik. Store reformer er satt i gang for å øke effektiviteten i domstolene. Gjennom EØS-midlene støtter Norge opp om disse reformene, og har valgt ut domstolen i Karlovac som pilot.

Prosjektet mottar 3,2 millioner euro i norsk støtte og omfatter både infrastruktur og omlegging av saksbehandlingsrutinene ved domstolen.

Det skal bygges 200 kvadratmeter ekstra med kontorplasser. Det elektriske anlegget skal skiftes ut. Domstolen får nytt varme- og kjøleanlegg, og tilrettelegges også for bevegelseshemmede.

Samtidig er Europarådet engasjert for å effektivisere domstolens arbeid med enkeltsaker. Dette innebærer blant annet introduksjon av Europarådets guider og manualer for effektiv saksbehandling i domstoler, de såkalte SATURN-retningslinjene.

     Les mer: Europarådets SATURN-retningslinjer

Til sammen skal prosjektet bidra til å få ned saksbehandlingstiden ved domstolen i Karlovac. De nye manualene og retningslinjene for saksbehandlingsrutiner som utvikles, skal siden eksporteres til andre domstoler i Kroatia.

– Vi er fullstendig klar over at vi må øke effektiviteten i domstolen. Derfor er vi svært takknemlig for den norske støtte som setter oss i stand til det, sier Perkovic.

Prosjektet pågår fram til våren 2017.

 

Til toppen