Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 242 fra stortingsrepresentant Ronny Berg (Frp)

Tamreindrift

Til toppen