Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 242 fra stortingsrepresentant Ronny Berg (Frp)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tamreindrift