Mattilsynet sjekker hestehold

Mattilsynet har satt i gang en nasjonal tilsynskampanje på hest der de skal undersøke hvordan det står til med hestehold rundt i landet. Mattilsynet skal denne gangen også føre tilsyn med små staller, og vil dermed få med seg noen av hobbystallene og privatpersoner som holder hest.

- Det er svært positivt at Mattilsynet setter i gang en slik kampanje. Flere og flere hester gis bort via internett og dette byr på flere utfordringer – kompetansen er varierende og det kan gå utover både sikkerheten for dem som håndterer hestene og hestens velferd, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Mattilsynet skal undersøke staller der det tidligere har vært mottatt bekymringsmeldinger. Dette er en risikobasert tilnærming, og det er derfor ingen fullstendig kartlegging av hesteholdet i Norge.

Hest
Mattilsynet har satt i gang en nasjonal tilsynskampanje på hest der de skal undersøke hvordan det står til med hestehold rundt i landet. (Foto: Colourbox)
Til toppen