Mer penger til svømmeopplæring

7 millioner kroner skal brukes i 2015 på svømmeopplæring for nyankomne barn med innvandrerbakgrunn. Dette vil være en ordning for unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen.

- Mange nyankomne elever med innvandrerbakgrunn har ikke lært å svømme i hjemlandet og har foreldre som heller ikke kan svømme, og som derfor ikke kan lære dette bort til sine barn. Formålet med satsingen er å redusere risikoen for ulykker i vann, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tiltaket er rettet mot en særlig utsatt elevgruppe. Innretningen på tiltaket vil regjeringen komme tilbake til når budsjettet legges fram i oktober. 

Svømmeopplæringen må bli bedre

Det er skoleeier, kommunene, som har ansvaret for å gi svømmeopplæring til alle elever. Skolene må selv avgjøre når og hvordan det er praktisk å gjennomføre svømmeopplæringen. Dette varierer derfor fra kommune til kommune.

Tilsynet som ble utført med svømmeundervisningen i 2013 viser at opplæringen ikke er god nok. Tilsynet ble gjennomført i til sammen fire fylker (Aust-Agder, Møre og Romsdal, Buskerud og Nordland), i 9 kommuner og på 19 skoler. Resultatene viser blant annet at de som underviser i og har tilsyn med svømmeopplæringen på 6 av 19 kontrollerte skoler ikke er flinke nok til i svømming, dykking og livredning.

- Resultatene viser at dette ikke er godt nok. Det kan få alvorlige følger dersom ulykken er ute, fortsetter kunnskapsministeren.

Formålet med tilsynet var å kontrollere skolenes arbeid med opplæringen i svømming opp mot kompetansemålene i svømming og livredning. Tilsynet har også kontrollert om kravene til sikkerhet ved svømme- og livredningsopplæringen følges. Tilsynet viste blant annet at 8 av 9 kommuner ikke har et system for å vurdere om kravene i opplæringsloven blir oppfylt når det gjelder kravet til forsvarlig svømmeopplæring. Det er skoleeiers ansvar at kravene i opplæringsloven og forskrift til loven blir oppfylt.

Til toppen