Vis hele kalenderen

26.11.2014

 • Møte om hatefulle ytringer

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Regjeringens representasjonsbolig, Parkveien 45, Oslo

  Statsminister Erna Solberg (H) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), inviterer til møte om hatefulle ytringer.

  Statsminister Erna Solberg (H) og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP), inviterer til møte om hatefulle ytringer.

  Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder flere tiltak mot hatytringer. I arbeidet med oppfølging av handlingsplanen, inviteres representanter fra ulike organisasjoner til møtet. Regjeringen ønsker å høre om deres erfaringer med hatytringer, og få innspill til hvordan regjeringen kan jobbe videre for å forhindre dette.  

  Flere representanter fra regjeringen vil delta. Møtet er åpent for pressen.

  Foreløpig program:

  • Velkommen ved statsminister Erna Solberg (H)
  • Innledninger ved sentrale aktører/fagpersoner samt personer med egne erfaringer
  • Rundebordsamtaler
  • Avslutning ved statsminister Erna Solberg

  Pressen kan ta kontakt med Anne Nordskog ved Statsministerens kontor eller Ida Wullum-Lindberg i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

Til toppen