Barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tidligere barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp)

16.10.2013-17.01.2018

Barne- og likestillingsministeren har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Født: 1969

Stortingsperioder

Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 2001 - 2005, FrP.
Representant nr 5 for Rogaland, 2005 - 2009, FrP.
Representant nr 4 for Rogaland, 2009 - 2013, FrP.
Representant nr 3 for Rogaland, 2013 - 2017, FrP.

Medlemskap i stortingskomiteer

2005-2009

Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013
Første nestleder, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013

2013-2017

Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

2005-2009

Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 -
Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 20.10.2005 - 30.09.2009

2009-2013

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i gruppestyrer

2009-2013

Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 07.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

Enge barne- og ungdomsskole 1976-1985

Gand videregående skole, allmennfag og husholdning 1985-1987

Hinna videregående skole, VKF ferskvarelinjen 1987-1988

Lærlingepraksis

Praksis ved Samvirke Økonom 1988-1990

Fagbrev

Fagbrev butikkslakter 1990

Yrke

Ferskvareleder ved Samvirke Økonom 1990-1996

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

Medlem Sola formannskap 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

Medlem fylkesting, Rogaland 1999-2003

Medlem fylkesutvalg, Rogaland 2003-2005

Offentlige verv

Medlem Hovedutvalget for undervisning, Sola 1995-2003

Medlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Rogaland 1999-2003

Leder Klagenemnda, Rogaland 1999-2007

Medlem Bedriftsforsamlingen ved LYSE 1999-2004

Medlem Styret for Forus Næringspark 1999-2004

Medlem Kommunenes Sentralforbund 2003-2005

Medlem Landsstyret for Kommunenes Sentralforbund 2003-2005

Medlem Styret for Stavangerregionens Europakontor 2003-2005

Medlem Regionalkomiteen, Rogaland 2003-2005

Medlem Fylkeslandbruksstyret i Rogaland 2003-2005

Medlem Europarådet 2004-2006

Medlem Styret for Innovasjon Norge, Rogaland 2004-2005

Tillitsverv i partier

Studieleder Rogaland FrP 1998-2000, formann 2000-2006

Formann Sola FrP 1998-2000

Medlem FrPs landsstyre 2000-2006

Medlem FrPs sikkerhetspolitiske utvalg 2002-2007

Formann FrPs familiepolitiske utvalg 2002-2005