Vis hele kalenderen

07.11.2014

  • Møter fylkesordførere

    Jan Tore Sanner| Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter fylkesordførernes arbeidsutvalg.