Næringsministeren i Vietnam

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Næringsminister Monica Mæland er i Vietnam i anledning kronprinsparets offisielle besøk. Statssekretær Amund Ringdal (NFD), statssekretær Morten Høglund (UD) deltar også, sammen med en stor næringslivsdelegasjon med nesten 100 deltakere.

Hovedformålet med besøket er å bidra til økt samarbeid mellom norsk og vietnamesisk næringsliv, samt å fremme forhandlingene om en frihandelsavtale med Vietnam.

– Vietnam er et spennende land, med en stor befolkning, god vekst i økonomien og store muligheter for norsk næringsliv. Det håper jeg representantene fra de over 60 bedriftene som er med på turen benytter seg av, sier Mæland.

Næringslivsdelegasjonen deltar på besøket både i Hanoi og Ho Chi Minh-byen. Det er lagt opp til seminarer om maritim sektor, sjømat, fiskeoppdrett, vannkraft, varehandel og IKT. På seminarene utveksler norske og vietnamesiske selskaper erfaringer og ideer. Det blir også lagt til rette for at norske bedrifter møter nye samarbeidspartnere i Vietnam.

Norge forhandler gjennom EFTA en bred og moderne frihandelsavtale med Vietnam. Den vil være med på å sikre norske bedrifter gode og stabile rammebetingelser samt bidra til økt handel og samarbeid.

– Jeg ser frem til å diskutere mulighetene for økt næringslivssamarbeid når jeg møter vietnamesiske myndigheter. Både vi og Vietnam ønsker å ferdigstille forhandlingene om en frihandelsavtale i 2014, og det blir et viktig tema i samtalene, sier Mæland.

Næringsministeren skal delta på åpningen av den norskeide maritime bedriften Vinomarine, besøke EWOS’ fôrfabrikk i Mekong-deltaet, vaksinere fisk sammen med Pharmaq og gjennomføre handelspolitiske møter.

Nøkkeltall Vietnam:

• Importen av varer fra Vietnam var på 2,4 milliarder kroner i 2013.

• Eksporten av varer til Vietnam var på 1,6 milliarder kroner i 2013.

• Næringslivssamarbeid innenfor maritim industri, fornybar energi, marin sektor og handel med konsument- og industrivarer.

• Norske bedrifter som er aktive i Vietnam er blant annet Brødrene Dahl, DNV GL, Ewos, Jotun, Orkla, Rolls Royce, Roxar, SN Power, Steinsvik, TTS Marine og Yara. Les mer på ambassadens nettside.