Norske elever på OECD-snittet i problemløsning

Norske elever skårer omtrent som gjennomsnittet i OECD i problemløsning. Det viser den siste delundersøkelsen fra PISA 2012 ”PISA Problem Solving”.

Norske elever skårer omtrent som gjennomsnittet i OECD i problemløsning. Det viser den siste delundersøkelsen fra PISA 2012 ”PISA Problem Solving”.

 
Undersøkelsen viser også at det er sterk sammenheng mellom elevenes resultater i problemløsning, og resultatene i de andre fagområdene PISA måler: Matematikk, naturfag og lesing. Sterkest er sammenhengen med elevenes resultater i matematikk.


– Undersøkelsen viser en klar sammenheng mellom elevenes resultater i lesing, matematikk og naturfag, og deres evne til problemløsning. Det er derfor viktig å fortsette satsingen på grunnleggende ferdigheter i skolen. Vi må også jobbe for at flere elever skal bli bedre i matematikk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


Det er ikke kjønnsforskjeller mellom norske elever, når det gjelder å besvare oppgaver i problemløsning. I OECD sett under ett gjør guttene det litt bedre enn jentene.


Utviklingsrettet undersøkelse


Hoveddelen av PISA-undersøkelsen ble offentliggjort 3. desember i fjor. Her kom det frem at norske elever ligger litt under snittet i OECD i matematikk og naturfag, og litt over snittet i lesing. Da resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem, uttrykte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bekymring over nedgangen i norske elevers matematikkprestasjoner.


I tillegg til hoveddelen, inneholder PISA-undersøkelsen en mer utviklingsrettet del som varierer fra gang til gang. I 2012 var denne eksperimentelle modulen knyttet til problemløsning.

 

Kreativitet og utholdenhet

Oppgavene i problemløsning måler følgende prosesser: Utforske og forstå, Representere og formulere, Planlegge og gjennomføre og Overvåke og vurdere.

De norske elevene er sterkere enn andre elever i OECD når det gjelder å utforske og forstå hva problemløsningsoppgavene dreier seg om. Norske elever er svakere enn OECD-snittet når det gjelder å overvåke sin egen prosess og evaluere svarene sine.

– Problemløsning handler om motivasjon og vilje til å gi seg i kast med oppgaver som ikke har en opplagt løsning. Det forutsetter både kreativitet og utholdenhet, som er nødvendig for å drive frem ny teknologi og kunnskap, understreker kunnskapsministeren.

 

Les mer om resultatene her

Les den norske rapporten her

FAKTA:

PISA (Programme for International Student Assessment): En internasjonal undersøkelse der man studerer 15-åringers kompetanser nær slutten av obligatoriske skolegang. Den overordnede ideen bak PISA er å vurdere hvor godt skolesystemene i deltakerlandene forbereder elevene til videre studier, arbeidsliv og aktiv og reflektert deltakelse i samfunnet.

PISA-undersøkelsen består av fire deler: Lesing, matematikk og naturfag, samt en mer eksperimentell og utviklingsrettet del som varierer fra gang til gang. I 2012 var denne eksperimentelle modulen knyttet til problemløsning, som ble gjennomført som en elektronisk test.

 
(KD)
Til toppen