Ny resultattavle for gjennomføring av direktiver

Av Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

ESAs halvårlige resultattavle viser at Norge var mindre effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett i perioden november 2013 til mai 2014.

ESAs halvårlige resultattavle viser at Norge var mindre effektiv i gjennomføringen av EU-direktiver i norsk rett i perioden november 2013 til mai 2014.

EFTAs overvåkingsorgan ESA offentliggjorde 17. juli sin halvårlige resultattavle. Denne gir en oversikt per 11. mai 2014 over hvor raskt EØS/EFTA-landene gjennomfører direktiver som gjelder det indre marked.

Norge hadde i perioden fra november 2013 til mai 2014 et gjennomføringsunderskudd på 1,9 prosent som følge av at 21 direktiver som er innlemmet i EØS-avtalen ikke var gjennomført i norsk rett innen fristen. Tilsvarende underskudd i forrige periode var 1,8 prosent.

Det gjennomsnittlige gjennomføringsunderskuddet i EØS/EFTA-landene var 1,9 prosent. Island hadde et gjennomføringsunderskudd på 3,1 prosent, mens tallet for Liechtenstein var 0,7 prosent. EU har en målsetting om maksimalt en prosent etterslep, og gjennomsnittet i EUs medlemsland var 0,7 prosent.

Gjennomsnittlig forsinkelse for Norge var 8,9 måneder, mens gjennomsnittlig forsinkelse i EUs medlemsland var 7,5 måneder.

Resultattavlen for det indre marked gir en oversikt over nasjonal gjennomføring av EØS-regelverk. Oversikten blir utgitt to ganger i året og utarbeides av ESA sammen med Europakommisjonen.

Resultattavlen gir ikke informasjon om gjennomføring av forordninger, men oversikten til ESA viser at Norge hadde 30 utestående forordninger per mai 2014.

Les resultattavlen i sin helhet her.

Til toppen