Nytt samarbeid med Filippinene

Næringsminister Monica Mæland undertegnet en avtale om tettere samarbeid med Filippinene på EFTAs ministermøte på Island.

Næringsminister Monica Mæland sammen med Efta-ministrene og Filippinenes handelsminister Gregory Domingo
Næringsminister Monica Mæland sammen med Efta-ministrene og Filippinenes handelsminister Gregory Domingo (Nærings- og fiskeridepartementet)

- Samarbeidserklæringen er uttrykk for det gode forholdet mellom Norge og Filippinene og vil legge til rette for en framtidig frihandelsavtale mellom EFTA og Filippinene. Selv om handelen i dag er begrenset, har den økt betydelig de siste årene. Jeg mener det ligger et stort potensial for norsk næringsliv i det filippinske markedet, sier Mæland.

Samhandelen mellom Norge og Filippinene øker raskt. Norsk eksport til Filippinene er seksdoblet siden 2007. Landet opplever en høy økonomisk vekst som forventes å vedvare de neste årene. Landet er en potensielt betydningsfull handelspartner i regionen med sin raske utvikling og folketall på over 100 millioner.

- Økt handel og integrering i verdensmarkedet er en forutsetning for videre utvikling. Denne samarbeidserklæringen legger til rette for økt samhandel og etablerer et forum for å diskutere tettere økonomisk samarbeid, sier Mæland.

Næringsminister Monica Mæland signerer samarbeidsavtalen med Fillipinene.
Næringsminister Monica Mæland signerer samarbeidsavtalen med Filippinene. (Nærings- og fiskeridepartementet)

Norge eksporterer i hovedsak kjemikalier, kunstgjødsel og fisk til Filippinene. Det er også et stort potensial innen blant annet fornybar energi. Det norske selskapet SN Power har de siste årene gjort betydelige investeringer i den filippinske vannkraftsektoren.

Det er også lange og gode forbindelser mellom Norge og Filippinene innen maritim sektor. Det er rundt 30 000 filippinske sjømenn ombord på norskkontrollerte skip. Norske rederier driver utstrakt opplæring og bemanning på Filippinene. En rekke norske selskaper i maritim sektor er også etablert på Filippinene.

 Fakta:

· Norge eksporterer varer og tjenester for 808 millioner kroner (2012-tall). Av dette var vareeksporten på 680 millioner kroner. Norge eksporterer først og fremst kjemikalier (over 50 prosent av vareeksporten), kunstgjødsel og fisk.

· Vareimporten fra Filippinene utgjorde 298 millioner kroner. De viktigste importartiklene er plast, elektronikk, maskiner og tekstiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen