Økte lagre av poteter og grønnsaker

Sesongens første lagerundersøkelse viser at det vil være god tilgang på poteter og grønnsaker utover vinteren. Høstens første lagerundersøkelse viser at vi har de største lagrene på ti år for mange av grønnsakene vi dyrker selv. Lagrene for poteter er 24 prosent høyere enn i fjor, viser Landbruksdirektoratets tall.

Sesongens første lagerundersøkelse viser at det vil være god tilgang på poteter og grønnsaker utover vinteren. Høstens første lagerundersøkelse viser at vi har de største lagrene på ti år for mange av grønnsakene vi dyrker selv. Lagrene for poteter er 24 prosent høyere enn i fjor, viser Landbruksdirektoratets tall.

Totalt sett er oppgangen på 24 prosent. Poteter til konsum har hatt en økning på 23 prosent sammenlignet med i fjor, mens det for industripoteter er en lagerøkning på 26 prosent. 

For alle grønnsaker med unntak av kinakål er det en oppgang i lagrene sammenlignet med forrige sesong.

Poteter.
Sesongens første lagerundersøkelse viser at det vil være god tilgang på poteter og grønnsaker utover vinteren. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen