Prekvalifisering av Inpex Corporation

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Inpex Corporation er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel.

For å få nye kompetente aktører inn på sokkelen har norske myndigheter opprettet et system for prekvalifisering av både rettighetshavere og operatører. Hensikten er å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel, før selskapene bruker ressurser på å vurdere konkrete forretningsmuligheter.

For mer informasjon om prekvalifiseringssystemet, samt oppdatert oversikt over operatører og andre rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, gå inn på Oljedirektoratets hjemmesider.

For mer informasjon om selskapet, se selskapets hjemmesider.