Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport om målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

De norske skogene tar opp CO2 tilsvarende over halvparten av de norske klimagassutslippene. I klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, er det lansert et mål om å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig skal det utvikles miljøkriterier for slik gjødsling.

De norske skogene tar opp CO2 tilsvarende over halvparten av de norske klimagassutslippene.  I klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, er det lansert et mål om å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig skal det utvikles miljøkriterier for slik gjødsling.

Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet har sett behov for ytterligere faglige vurderinger av hva som kan være de riktige avveiningene mellom klima, naturmangfold og næring når det gjelder gjødsling av skog. I 2012 satte derfor departementene ut et fellesoppdrag til Miljødirektoratet (daværende Klif og DN), Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap om gjødsling av skog som klimatiltak.

Utredningen er nå ferdigstilt og publisert på Miljødirektoratets nettsider.

Rapporten er nå til vurdering i Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Berørte aktører som ønsker å gi kommentarer til utredningen som nå foreligger, er velkomne til å sende slike innspill til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet innen 1. august.  2014.

E-post: [email protected]

Last ned: Oppdrag: Skog i klimasammenheng - vurdering av tiltak (pdf).

 

 

Til toppen