Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regionale konsekvenser ved endring av lufthavnstrukturen på Helgeland skal utredes

Regjeringen lyser ut oppdrag for ekstern utredning av regionale konsekvenser ved en eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. - Det er viktig å se på mulige konsekvenser av eventuelle endringer i lufthavnstrukturen, og hvordan man balanserer og ivaretar de ulike hensynene i saken. Vi lovet å belyse saken grundig, og det løftet holder vi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dette oppdraget følger opp Samferdselsdepartementets oppdrag til Avinor i vår om å planlegge for og utforme en søknad om konsesjon for en ny lufthavn ved Mo i Rana. En presisering av oppdraget ble sendt i september. Departementet understreket da at Avinor skal planlegge for en stor lufthavn som primæralternativ.

Utredningen skal bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag
For å sikre at utredningen av regionale konsekvenser i størst mulig grad inkluderer forhold som ønskes belyst på regionalt og lokalt nivå, har Samferdselsdepartementet i forkant av utlysningen bedt Nordland fylkeskommune om synspunkter. Fylkeskommunen har også innhentet og koordinert lokale innspill til utredningsoppdraget. Utredningen vil utgjøre en viktig del av beslutningsgrunnlaget i denne saken.

Effektiv prosess videre
Frist for overlevering av rapport er satt til 2. september 2015. For ikke å forsinke Avinors planarbeid, skal det utarbeides en trafikkanalyse som en delleveranse våren 2015. Tilbudsfristen er satt til 23. januar 2015.

- Jeg er svært opptatt av en mest mulig effektiv planprosess, og er derfor glad for at denne utredningen blir gjennomført parallelt med Avinors planarbeid, sier samferdselsministeren. 

For flere opplysninger – se:

Til toppen