Regjeringen foreslår å fjerne forbudet mot proffboksing

Kulturdepartementet har i dag sendt ut forslag om å oppheve proffbokseloven og endre knockoutforskriften.

Dette vil i praksis bety at profesjonell boksing og annen organisert kampaktivitet som tillater knockout innenfor endrede sikkerhetsbestemmelser, vil kunne bli lovlig.

- Arbeidet med å fjerne forbudet mot proffboksing har hatt høy prioritet i departementet. Forslagene som nå sendes på høring vil oppfylle løftet i regjeringsplattformen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Proffboksing blir ikke tillatt bare ved at Stortinget opphever proffbokseloven. Derfor har vi gjort en grundig vurdering av knockoutloven og knockoutforskriften. Endringene som nå foreslås, har også vært nødvendige fordi regelendringene til Det internasjonale bokseforbundet (AIBA) har gitt Norges Bokseforbund store utfordringer, for eksempel rundt bruk av hjelm, sier Widvey.

Det er på nåværende tidspunkt ikke mulig si når regelverket eventuelt blir endret.

Forslagene som nå sendes på høring innebærer:

1) Proffbokseloven oppheves.

2) Følgende tre sikkerhetsbestemmelser i knockoutforskriften endres:

  • § 8 Kamplengde: godkjenningsnemnda kan gi samtykke til unntak fra bestemmelsen i nærmere bestemte tilfeller.
  • § 10 Aldersgrense: aldersgrensen heves til 40 år.
  • § 11 Beskyttelsesutstyr: krav om at utøverne skal benytte individuelt tilpasset hjelm fjernes.

Departementet ønsker spesielt innspill på om en unntaksbestemmelse for kamplengde bør begrenses oppad til enten; 1) maksimalt 20 minutter kamplengde eller 2) maksimalt 36 minutter kamplengde.

Høringsfristen er satt til 28. mai 2014. AIBA har utestengt Norges Bokseforbund. Denne særlige omstendigheten gjør at er høringsfristen satt til 7 uker.

Høringsdokumentene finner du her

Til toppen