Regjeringen styrker forskningen på samfunnssikkerhet

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forskningsrådets nye program for samfunnssikkerhet (SAMRISK II) har tildelt 55 millioner kroner til seks nye forskningsprosjekter.

– Andelen forskningsmidler over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett har vært ekstremt lav og nivået er fortsatt ikke godt nok. Vi har ambisjoner om å øke denne satsingen framover, sier justisminister Anders Anundsen. 

Kunnskapen fra forskningsprogrammet skal bidra til bedre forebygging, beredskap, redningsarbeid, krisehåndtering og læring. Resultatene skal gjøres tilgjengelig for alle som jobber med samfunnssikkerhet. 

Det kom inn 43 søknader til fristen 12. februar, hvorav seks fikk bevilgning. De nye forskningsprosjektene handler blant annet om effektene av arbeid mot radikalisering i Skandinavia og myndigheters organisering av samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Les mer om SAMRISK II hos Forskningsrådet