Sikrer penger til redningsdykkere

Utdanning av redningsdykkere er kostbart, og for å sikre opplæring av redningsdykkere foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 2,5 millioner kroner. Midlene fordeles gjennom den ordinære tilskuddsordningen for frivillige i redningstjenesten.

– Dette betyr at frivillige redningsdykkere fortsatt kan benyttes i viktige samfunnsoppdrag, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

–Frivilligheten er helt essensiell for beredskapsarbeidet i Norge. Det har vært svært viktig for regjeringen å finne en løsning på denne saken, og jeg er veldig glad for at vi har greid det, sier statsråden. 

Tiltaket vil blant annet sikre at Røde Kors kan opprettholde sin redningsdykkerberedskap i årene som kommer. Røde Kors har i flere tiår drevet en omfattende redningsdykkerberedskap i regi av Skien og Bamble Røde Kors. Helt siden Arbeidstilsynet i 2011 påla Røde Kors å sørge for at deres dykkere i Telemark fikk profesjonelt redningsdykkersertifikat, har det vært usikkert om Røde Kors kunne opprettholde dagens beredskap. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen for å sikre midler til dykkeropplæring.     

Justis- og beredskapsministeren er ansvarlig statsråd for redningstjenesten i Norge og arbeids- og sosialministeren er ansvarlig for sikkerheten i arbeidslivet. Sammen har de funnet en løsning til beste for alle parter, hvor frivillige organisasjoner nå får støtte av staten til pålagt redningsdykkeropplæring.

Til toppen