Søknader om produksjonstilskudd - små endringer

42 168 foretak søkte om tilskudd ved søknadsomgangen i august 2014, viser foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet. Det er 616 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 1,4 prosent.

42 168 foretak søkte om tilskudd ved søknadsomgangen i august 2014, viser foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet. Det er 616 færre enn i fjor, og tilsvarer en nedgang på 1,4 prosent. Dette er den minste nedgangen på mange år.

Fra 2013 til 2014 er det en oppgang i antallet ammekyr  med 1,9 prosent mens antallet melkekyr har gått ned 1,9 prosent. Det er 4 prosent færre melkeprodusenter i 2014 enn det var i 2013. Totalt søker ca 9 100 foretak om tilskudd til melkekyr og gjennomsnittsstørrelsen på melkebrukene er ca. 24,5 melkekyr. Ca 4 900 foretak søker om tilskudd til ammekyr. Dette er en nedgang på 2,2 prosent fra 2013 til 2014.


14 100 saueprodusenter søkte om tilskudd for ca 880 000 sauer over ett år. Det gir et gjennomsnittlig antall per bruk er på ca. 63. Tallet på søkere er noe ned fra 2013. Både antallet foretak med avlspurker og antallet purker er redusert, (henholdsvis 6,9 prosent og 5,8 prosent).

Tallet på bruk med melkegeiter fortsetter å synke som det har gjort i flere år.  Færre enn 300 geitemelkprodusenter søkte produksjonstilskudd i august.

Foreløpige tall fra søknader om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2014 publiseres nå. Endelige tall foreligger i april 2015 når søknadene er ferdig behandlet.

Kyr på beite
Fra 2013 til 2014 er det en oppgang i antallet ammekyr  med 1,9 prosent mens antallet melkekyr har gått ned 1,9 prosent, viser foreløpige tall fra Landbruksdirektoratet. (Foto: Geno – Rasmus Lang-Ree)
Til toppen