Statsminister Solberg på Global Education First Initiative

Statsminister Solberg holdt i dag innlegg om Norges utdanningssatsing under høynivå-arrangementet til Global Education First Initiative (GEFI), som er FNs generalsekretærs initiativ for å fremme utdanning som et prioritert område i FN.

Mange barn i fattige land har ikke tilgang til utdanning, og det er problematisk spesielt fordi det har en langvarig negativ effekt på en rekke andre forhold. Foreldre med utdanning har for eksempel sjeldnere underernærte barn, og barne- og mødredødelighet går ned for kvinner med skolegang. Utdanning er en forutsetning også for økonomisk utvikling.

- Generalsekretærens sterke personlige engasjement for utdanning er en inspirasjon i det globale arbeidet for å sikre utdanning av god kvalitet til alle barn, sa statsminister Erna Solberg etter at hun holdt innlegg om Norges satsning på utdanning i utviklingspolitikken. Hun viste til at den norske regjeringen vil doble støtten til utdanning i fattige land over de neste tre år.

Oppslutningen var stor om årets arrangementet, der blant annet en rekke stats- og regjeringssjefer, FNs  generalsekretær Ban ki-Moon og Michelle Obama deltok.

– GEFIs prioriteringer sitt fokus på utdanning for alle, kvalitet og samfunnsansvar står også sentralt i den norske utdanningssatsingen, sa statsminister Solberg.

GEFIs styringskomite ledes av FNs generalsekretær sammen med andre FN-organisasjoner og Verdensbanken, FNs spesialutsending Gordon Brown og høytstående representanter fra sivilt samfunn og privat sektor.

GEFI

 

Til toppen